På siden benyttes
der alene cookies
til at forbedre din
oplevelse.

Nyheder

Nyheder udsendes til medlemmerne via e-mail og bliver så vidt der er tid hertil og det er relevant, omtalt her på siderne.
 
Nyheder omhandler ofte fællesarbejde og invitationer, f.eks. til fastelavn og sommerfest, men også røfler om uhensigtsmæssig parkering, hurtig kørsel og haveaffalds opgrabningsbunker, som ofte ligger alt for længe, enten fordi man glemmer at bestille opgrabningstid eller blot lige vil fylde bunken op først.
 
Seneste større aktivitet har været at skifte vejens steler til ny model der ikke ødelægger vejbelægningen ved påkørsel, men i stedet, hopper af fundamentet. Dette nåede vi i mål med i efteråret 2022.
 
Først på året 2022 blev det sidste store træ på fællesarealet fældet. Dette skete efter svære overvejelser, men i respekt for de beboere, der var generet af skygge herfra.
 
Generalforsamlingen enedes herom mod tilgengæld at etablere nye bede med små træer, frugt- og blomstrende træer, med underbeplantning af lavt bunddække, så vedligeholdelse og lugning på sigt kan minimeres.
Dette nåede vi også i mål med i efteråret 2022. Så nu glæder vi os til at se resultatet vokse til i 2023 og årene fremad.
 
Hjemmesiden bruger cookies. Webmaster på siden er foreningens formand