På siden benyttes
der alene cookies
til at forbedre din
oplevelse.

Udvalg

I foreningen har vi pt udvalg med ansvarsområder som
  • Græsslåning
  • Legeplads
Græsslåning af fællesarealer og området bag støjskærm mod Brandhøjgårdsvej, udføres af en "plæneklippergruppe", som gruppelederen inviteter til hvert forår.
 
Vi har igen et udvalg for Legeplads, der melder tilbage til bestyrelsen, ved behov for vedligehold eller fornyelser. 
 
Vejfesten planlægges og organiseres af bestyrelsen. Til det egentlige arbejde med indkøb, rejsning af telt, borddækning og tilberedning af mad mv., opfordres beboerne i festinvitationen til at give en hånd med.
 
Træbeskæring er efter udskiftning af vejens gamle fuglekirsebær træer og opførelse af støjskærm, hvor Brandhøjgårdsvej plantebæltet blev mere luftigt, ikke længere en fast og tilbagevendende opgave. Udvalg herfor er derfor nedlagt.
Hjemmesiden bruger cookies. Webmaster på siden er foreningens formand